Con giáp nào may mắn nhất năm Quý Tỵ – 2013

Tử vi

Thứ Ba, 09/07/2013 13:00 (GMT+07)

Chỉ số may mắn năm 2013 của con giáp tuổi Tý
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân: 3/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 2/5
Vận quý nhân: 1/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 2/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Sửu
Sự nghiệp: 4/5
Tài vận: 2/5
Vận hôn nhân: 2/5
Vận sức khỏe: 4/5
Vận đào hoa: 4/5
Vận quý nhân: 3/5
Vận bình an: 3/5
Tổng thể vận trình: 4/5

 

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Dần
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 1/5
Vận hôn nhân: 1/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 1/5
Vận quý nhân: 1/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 1/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của con giáp tuổi Mão
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 1/5
Vận hôn nhân: 1/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 2/5
Vận quý nhân: 2/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 2/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Thìn
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân: 2/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 2/5
Vận quý nhân: 2/5
Vận bình an: 3/5
Tổng thể vận trình: 3/5

 

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Tỵ
Sự nghiệp: 1/5
Tài vận: 2/5
Vận hôn nhân: 1/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 2/5
Vận quý nhân: 1/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 1/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Ngọ
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân: 2/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 3/5
Vận quý nhân: 2/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 2/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Mùi
Sự nghiệp: 4/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân: 2/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 3/5
Vận quý nhân: 4/5
Vận bình an: 4/5
Tổng thể vận trình: 4/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Thân
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 2/5
Vận hôn nhân: 1/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 1/5
Vận quý nhân: 2/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 2/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Dậu
Sự nghiệp: 3/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân: 3/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 4/5
Vận quý nhân: 4/5
Vận bình an: 3/5
Tổng thể vận trình: 4/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Tuất
Sự nghiệp: 3/5
Tài vận: 3/5
Vận hôn nhân:3/5
Vận sức khỏe: 2/5
Vận đào hoa: 3/5
Vận quý nhân: 2/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 3/5

Chỉ số may mắn năm 2013 của tuổi Hợi
Sự nghiệp: 2/5
Tài vận: 2/5
Vận hôn nhân: 1/5
Vận sức khỏe: 1/5
Vận đào hoa: 1/5
Vận quý nhân: 1/5
Vận bình an: 2/5
Tổng thể vận trình: 1/5

(Theo Jixiangwu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *