Huyệt bệnh là huyệt như thế nào?

Phong thủy

Thứ Năm, 04/03/2010 11:15 (GMT+07)

Huyệt bệnh tuy có hình chân huyệt nhưng không phải là chân huyệt, là loại huyệt phạm kỵ sát (xấu).

Huyet benh la gi hinh anh
Ảnh minh họa

Các nhà phong thủy học cho rằng, điểm huyệt thì phải xét tinh thô, hướng bối, can chi, chủ khách. Xung quanh thấy sa thủy phải hữu tình, thủy phải bao, thế phải tụ, sơn giao thủy hội, tiểu minh đường phân hợp rõ ràng. Nếu sai sót nhỏ thì họa mấy đời.

Mậu Hy Ung trong “Táng kinh dực” nói: “Huyệt có huyệt chân, huyệt bệnh. Huyệt bệnh giống như người tàn tật, tuy có hình cốt nhưng thần khí thương tổn, bại khuyết. Huyệt này không thể táng”.

Huyệt bệnh được phân thành những loại sau

– Huyệt quán đỉnh: đỉnh huyệt lõm, khuyết, méo, vênh…
– Huyệt triết bí: tay huyệt bị gãy, cụt…
– Huyệt phá diện: mặt huyệt nham nhở, méo mó…
– Huyệt trụy túc: chân huyệt lõm, khuyết…
– Huyệt bắng diện: mặt huyệt giống như mặt người cáu giận.
– Huyệt bão đỗ: bụng huyệt to phình, phệ…
– Huyệt lâm đầu: nước xối vào đầu huyệt do thế thấp.
– Huyệt cát cước: huyệt bị cưa chân
– Huyệt lậu tai: hai má huyệt lõm, khuyết, chảy…
– Huyệt hổ tôn: Bạch Hổ sa như con hổ ngồi rình thây mộ, vẻ hung ác.
– Huyệt long cư: gò Thanh Long như con rồng ác nhìn vào huyệt mộ (không có ý triều thuận).
– Huyệt Huyền Vũ cự thi: núi Huyền Vũ sau mộ đầu không cúi, chống lại mộ.
– Huyệt Huyền Vũ nhô đầu: nhìn vào huyệt mộ như đang rình thây ma trong đó.
– Huyệt Chu Tước đằng khứ: gò Chu Tước có hình thế như muốn bay đi.
– Huyệt Chu Tước bi khấp: nước trước mộ chảy có tiếng như than khóc.
– Huyệt tiền hoa hậu giả: mặt trước vẻ hoa hòe hoa sói, mặt sau mộ hình ác, lõm, khuyết, lở, phá…
– Huyệt tả hữu quy lạc: gò Long Hổ đều bị quỵ ngã.

Những huyệt bệnh đều có hình đầu long không rõ, gò Long Hổ lõm khuyết, núi bị phá, đất đá ngổn ngang, các núi lạ ở thế bức bách; mạch khí đứt ngang, phân mạch ngưng tụ không rõ… Minh đường chật hẹp, chúng thủy xung huyệt. Những loại hình đó đều kị, sát.

Khi đặt mộ ở loại hình trên đều bị tam hại: gió, kiến, mối và nước. Nếu an táng tại đây, chẳng những xương cốt bị mục nát mà con cháu gia chủ nghèo khó, bệnh tật thậm chí tan cửa nát nhà, mất người.

Theo Bí ẩn thời vận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *