Sơn Căn và phong thủy

Tướng số học

Thứ Ba, 09/08/2011 07:00 (GMT+07)

1. Sơn Căn; 2: Ấn Đường

Nếu Sơn Căn có tì vết cho thấy mộ phần của tổ tiên bị phá hoặc đã từng bị di chuyển, vị trí không tốt, thấp sụt, có nước chảy vào.. Sống mũi chính là nguồn gốc chỉ ra mộ phần của tổ tiên.

Sơn Căn thấp cho thấy mộ phần của tổ tiên cũng bị lõm sụt. Nếu có nốt ruồi mọc ở giữa sống mũi cho thấy mộ phần tổ tiên bị rễ cây đâm vào. Nốt ruồi ở phía bên nào của Sơn Căn thì mộ phần có cây mọc tương ứng với bên đó. Cây phá đi phong thủy mộ phần tổ tiên.

Sơn Căn có nốt ruồi hoặc vết nám thì trước cửa nhà có cây. Sơn căn có vết tích thì trước cửa nhà có sông, kênh rạch hoặc âm trạch có động.

Sơn Căn thấp lõm thì nơi ở địa thế không cao hoặc đó chỉ là nơi thuê mướn để ở. Sơn Căn có nhiều đường nét còn gọi là loạn văn thì phong thủy nơi ở không tốt, có nhiều cỏ hoang, hoặc cửa chính đối diện với thùng rác.

Cung Mệnh (Mệnh Môn) còn gọi là Ấn Đường, nằm giữa 2 đầu mày, phía trên Sơn Căn.có nốt ruồi, có nám thì cửa chính có cây cối hoặc kiến trúc cao lớn. Cung Mệnh hẹp thì cửa chính hẹp. Sơn Căn, Ấn Đường hẹp thì phong thủy cửa chính không tốt. Nếu Ấn Đường rộng thì cửa chính mở tốt.

(Theo Giải mã số mệnh con người qua tướng mạo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *