sao hạn năm 2021

Xem sao hạn năm 2021 cho 12 con giáp chuẩn xác – Tử vi hôm nay

Tử vi 12 con giáp

Bước sang năm Tân Sửu hay còn gọi là trâu vàng, mỗi tuổi lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Cùng xem sao hạn năm 2021 của bạn là gì, sao tốt hay xấu để biết cách cúng dâng sao giải hạn phù hợp.

Xem sao hạn năm 2021

Dưới đây Tử vi hôm nay sẽ hướng dẫn chi tiết xem sao hạn năm 2021 cho mọi độ tuổi (theo Lục thập hoa giáp) phân chia nam mạng, nữ mạng rõ ràng, đầy đủ. Đồng thời cung cấp cách cúng dâng sao giải hạn đúng chuẩn, hiệu quả.

Mức độ ảnh hưởng tốt xấu của các sao:

– Cát tinh: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
– Hung tinh: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
– Trung tinh: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)

Mức độ ảnh hưởng của các hạn:

– Đại hạn: 
Toán Tận (bệnh tật, hao tài), Huỳnh Tuyển (bệnh năng, hao tài).

– Tiểu hạn: Tam Kheo (chân tay nhức mỏi), Ngũ Mộ (hao tài).
– Xấu: Thiên Tinh (thị phi, kiện tụng), Thiên La (bị phá phách không yên), Địa Võng (tai tiếng, cạm bẫy, tù tội), Diêm Vương (tin buồn từ xa).

Xem sao hạn năm 2021 tuổi Tý

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Mậu Tý 1948  Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Canh Tý 1960  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Nhâm Tý 1972  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Giáp Tý 1984 Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Bính Tý 1996   Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La

2. Xem sao hạn 2021 tuổi Sửu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Tân Sửu 1961  Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Quý Sửu 1973  Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Ất Sửu 1985  La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Đinh Sửu 1997   Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng

3. Xem sao hạn 2021 tuổi Dần

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Canh Dần 1950  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Nhâm Dần 1962  Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Giáp Dần 1974  Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
Bính Dần 1986   Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận
Mậu Dần 1998  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương

. Xem sao hạn 2021 tuổi Mão

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Tân Mão 1951 Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Quý Mão 1963 Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương
Ất Mão 1975 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Đinh Mão 1987  Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La
Kỷ Mão 1999  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

Xem sao hạn 2021 tuổi Thìn

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Nhâm Thìn 1952  Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Giáp Thìn 1964  Thái Bạch – Toán Tận  Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Bính Thìn 1976 La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Mậu Thìn 1988   Kế Đô – Địa Võng   Thái Dương – Địa Võng
Canh Thìn 2000  Thái Bạch – Thiên Tinh  Thái Âm – Tam Kheo

Xem sao hạn 2021 tuổi Tỵ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Vân Hán – Địa Võng  La Hầu – Địa Võng
Ất Tỵ 1965 Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Đinh Tỵ 1977 Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Kỷ Tỵ 1989  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Tân Tỵ 2001  Thủy Diệu – Ngũ Mộ  Mộc Đức – Ngũ Mộ

Xem sao hạn 2021 tuổi Ngọ

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Giáp Ngọ 1954  Thái Dương – Thiên La  Thổ Tú – Diêm Vương
Bính Ngọ 1966  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Mậu Ngọ 1978  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Canh Ngọ 1990  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Nhâm Ngọ 2002  Thổ Tú – Tam Kheo Vân Hán – Thiên Tinh

Xem sao hạn 2021 tuổi Mùi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Ất Mùi 1955  Thái Bạch – Toán Tận  Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Đinh Mùi 1967 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Kỷ Mùi 1979  Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Tân Mùi 1991  Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Qúy Mùi 2003  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh

Xem sao hạn 2021 tuổi Thân

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Bính Thân 1956  Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Mậu Thân 1968  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Canh Thân 1980  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Nhâm Thân 1992  Thủy Diệu – Ngũ Mộ  Mộc Đức – Ngũ Mộ
Giáp Thân 2004  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận

Xem sao hạn 2021 tuổi Dậu

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Đinh Dậu 1957  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Kỷ Dậu 1969  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Tân Dậu 1981  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Quý Dậu 1993   Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Ất Dậu 2005   Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La

Xem sao hạn 2021 tuổi Tuất

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Mậu Tuất 1958  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Canh Tuất 1970  Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Nhâm Tuất 1982  Thái Bạch – Thiên Tinh  Thái Âm – Tam Kheo
Giáp Tuất 1994   La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Bính Tuất 2006   Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng

Xem sao hạn 2021 tuổi Hợi

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn 2021 nam mạng Sao – Hạn 2021 nữ mạng
Đinh Hợi 1947 Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Kỷ Hợi 1959  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Tân Hợi 1971 Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Quý Hợi 1983  Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Ất Hợi 1995   Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận

Bài viết liên quan:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *